محصول دیجیتالی

همه کتابهای ناوالگرایی به زبان فارسی

همه کتابهای ناوالگرایی به زبان فارسی
محصول دیجیتالی

همه کتابهای ناوالگرایی به زبان فارسی

۸٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

این فایل تلاشی برای گردآوری و ویراست همه آثار ناوالگرایی می باشد. برای این هدف از همه ترجمه های فارسی و متن انگلیسی بهره برداری گردیده است. البته همه بخشهای جا انداخته شده و سانسور شده در ترجمه اصلی به این متن افزوده شده و همچنین واژگان تخصصی و پرکاربرد که در برگردان مترجمان گوناگون به شیوه های مختلفی ترجمه گردیده بودند یکسان سازی و به نحوی استاندارد سازی شده اند تا برای خواننده درک موضوعات ناوالگرایی آسان‌تر گردد.